SOHUM > Shop by Fragrance > Tahitian Gardenia

Tahitian Gardenia - Parade Mid Candlette Perfume Petite - Tahitian Gardenia Tahitian Gardenia Body Wash
Perfume Petite Tahitian Gardenia Body Wash 300ml
Tahitian Gardenia Body Lotion Tahitian Gardenia - Reed Diffuser Tahitian Gardenia - Parade Eco Cedarwick Candle
Tahitian Gardenia Body Lotion 300ml

Eau de Toilette -110ml - Tahitian gardenia
TAHITIAN GARDENIA: Calla Lily, White Gardenia, Tiare Flower, Osmanthes, Tuberose