SOHUM > SHOP > FRAGRANCES > Shop by Fragrance > Tahitian Gardenia

Tahitian Gardenia - Parade Candlette Perfume Petite - Tahitian Gardenia Tahitian Gardenia Body Lotion
Perfume Petite Tahitian Gardenia Body Lotion 300ml
Tahitian Gardenia - Reed Diffuser Tahitian Gardenia - Parade Eco Cedarwick Candle Eau de Toilette -110ml - Tahitian gardenia


TAHITIAN GARDENIA: Calla Lily, White Gardenia, Tiare Flower, Osmanthes, Tuberose