SOHUM > Shop by Fragrance > Royal Frangipani

Royal Frangipani Eco Candle
Boxed Eco Cedarwick Candle 340gm/12oz with gold candle lid
ROYAL FRANGIPANI: with notes of plumeria, tiare, white gardenia & freesia