SOHUM > Shop by Fragrance > Tahitian Gardenia

Tahitian Gardenia Candlette Tahitian Gardenia: Calla lily, white Gardenia, tiare flower, Osmanthes, Tuberose.
Boxed Candlette 100gm/3.52oz with cedarwick Perfume Petite Tahitian Gardenia Body Wash 300ml
Tahitian Gardenia Body Lotion 300ml TAHITIAN GARDENIA: Calla Lily, White Gardenia, Tiare Flower, Osmanthes, Tuberose Tahitian Gardenia